De wet BIG en het kwaliteitsregister

De titel diëtist is wettelijk beschermd. Het beroep diëtist valt onder de Wet BIG (BIG staat voor Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Deze wet regelt de titelbescherming van (para-)medische beroepen en stelt eisen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een diëtist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt elke vijf jaar geregistreerd of een diëtist beschikt over actuele kennis en ervaring. Deze kennis en ervaring doe je op door het volgen van bijscholingen, symposia, het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en bijvoorbeeld het begeleiden van een stagiaire. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde diëtist zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Registratie

Kamer van Koophandel: 59505435

Mijn registratienummer bij het Kwaliteitsregister is 59505435 (raadpleeg het register).

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Vanuit deze beroepsvereniging dient de diëtist zich te houden aan beroepscodes en gedragsregels.
Sinds 2017 gecertificeerd diëtist verstandelijk gehandicapten zorg.
Sinds 2018 gecertificeerd FODMAP diëtist, specialisatie ASS.
Sinds 2022 ACT coach en Slaap coach.

Diagnostiek en behandeling Ondervoeding

Studie Diagnostiek en behandeling Ondervoeding  afgerond van de Stichting EOI (Eerstelijns ondervoedings instituut ism de Stuurgroep Ondervoeding). EOI meldt de gespecialiseerde diëtisten op haar website http://www.eoi.nl/.

Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Eerstelijns Ondervoedings Instituut
diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord
FODMAP diëtist