Dietistengroep_AmsterdamLeveringsvoorwaarden Dieetadvies Amsterdam-Leiden

Dieetadvisering

Tijdens het eerste gesprek vraagt de diëtist naar uw huidige voedingspatroon en persoonlijke situatie. Daarna stelt de diëtist samen met u het behandelplan op. In overleg worden op basis van uw wensen, verwachtingen en mogelijkheden vervolgafspraken gemaakt en consulten ingepland.

Vergoeding

In 2019 worden vanuit de basisverzekering voor volwassenen en kinderen drie behandeluren van de diëtist vergoed. De basisverzekering kent voor volwassen vanaf 18 jaar een eigen risico per jaar voor alle zorg die u dat jaar afneemt. Voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar geldt geen eigen risico. Raadpleeg uw aanvullende polis voor mogelijkheden van extra vergoeding. Het is mogelijk dat uw aanvullende polis meer behandeluren dieetadvisering vergoed. Ook kan dieetadvisering bij chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten onder de ketenzorg vallen en apart worden vergoed. Vraag uw huisarts hoe het binnen de praktijk is georganiseerd.

Tarieven Diëtistengroep Amsterdam

Wanneer u de behandeling zelf moet betalen gelden de volgende tarieven:

Consult Tarief
Eerste consult
Contact: 60 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 15 – 30 minuten
€ 87,50 – 105,00
Eerste consult kort
Contact: 45 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 15 – 30 minuten
€ 70,00 – 87,50
Vervolgconsult normaal
Contact: 30 minuten
€ 35,00
Vervolgconsult kort
Contact: 15 minuten
€ 17,50
Telefonisch consult
Contact: 15 minuten
€ 17,50
E-mail vervolgconsult
Contact: 15 minuten
€ 17,50
Screening Directe Toegankelijkheid (alleen wanneer er geen verwijzing van een arts is): € 17,50
Individueel dieetvoorschrift
Per 15 minuten
€ 17,50
Huisbezoek eerste consult
Contact: 60 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 30 minuten
+ toeslag bezoek aan huis € 28,00
€ 133,00
Huisbezoek vervolgconsult
Contact: 30 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 15 minuten
+ toeslag bezoek aan huis € 28,00
€ 80,50
NoShow tarief
per 15 minuten ingeplande tijd:
€ 17,50

Verhindering

Voor een goede planning is het belangrijk dat je op tijd op je afspraak komt. Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, dien je dit minimaal 24 uur tevoren aan te geven. Dit kan telefonisch, per mail, via sms of door een voicemailbericht in te spreken (bekijk contactgegevens). Is de afspraak niet 24 uur van te voren (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend) geannuleerd, moeten we helaas de voor jou gereserveerde tijd in rekening brengen.

Hiervoor rekenen we een NoShow tarief van € 17,50 per 15 minuten ingeplande tijd. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor deze kosten ontvang je een factuur per mail of per post.

Klachten

Uw diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw diëtist is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie vindt u op www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is telefonisch of per mail te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

NIVEL zorgregistraties

Uw diëtist levert zorggegevens aan het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Het Nivel kent een strikt privacy beleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. U kunt bij uw diëtist meer informatie opvragen en daar ook uw eventuele bezwaar laten registreren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: https://www.nivel/zorgregistraties en voor uw privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/nzr/over-nivel/privacybescherming.