Leveringsvoorwaarden

Dietistengroep_AmsterdamLeveringsvoorwaarden Diëtistengroep Amsterdam

Dieetadvisering

Tijdens het eerste gesprek vraagt de diëtist naar uw huidige voedingspatroon en persoonlijke situatie. Daarna stelt de diëtist samen met u het behandelplan op. In overleg worden op basis van uw wensen, verwachtingen en mogelijkheden vervolgafspraken gemaakt en consulten ingepland.

Vergoeding

In 2018 worden vanuit de basisverzekering voor volwassenen en kinderen drie behandeluren van de diëtist vergoed. De basisverzekering kent voor volwassen vanaf 18 jaar een eigen risico van € 385,- per jaar voor alle zorg die u in 2018 afneemt. Voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar geldt geen eigen risico. Raadpleeg uw aanvullende polis voor mogelijkheden van extra vergoeding. Het is mogelijk dat uw aanvullende polis meer behandeluren dieetadvisering vergoed. Ook kan dieetadvisering bij chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten onder de ketenzorg vallen en apart worden vergoed. Vraag uw huisarts hoe het binnen de praktijk is georganiseerd.

Tarieven Diëtistengroep Amsterdam 2017

Wanneer u de behandeling zelf moet betalen gelden de volgende tarieven:

screeningsgesprek 15 minuten € 15
eerste consult 30 – 60 minuten € 30 – 60 (+ €30 eenmalig**)
vervolgconsult per 15 minuten € 15
huisbezoek 60 minuten € 60 (+ 30 eenmalig ** + uittoeslag € 15)

* Betreft: cliënten die niet verzekerd zijn, cliënten met een zorgverzekeraar waar geen contract mee is afgesloten en dieetzorg die buiten de 3-uursregeling valt.
** Betreft: indirecte tijd. Dit is de tijd die nodig is voor aanmelding en inschrijven en de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het (verplicht) informeren aan de verwijzer, het uitwerken van het behandelplan en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze bedraagt voor reguliere consulten 30 minuten bij het eerste consult.

Verwijsbrief

Wilt u een afspraak maken bij de diëtist, dan heeft u een verwijsbrief van uw huisarts/specialist nodig en zal de diëtist uw huisarts/specialist rapporteren. Ook zonder verwijzing kunt u een afspraak maken. U hebt dan eerst een screeningsgesprek nodig (om na te gaan of de diëtist met uw behandeling kan beginnen). In dit geval wordt hiervoor 15 minuten extra tijd in rekening gebracht. Indien nodig zal de diëtist met u overleggen om contact op te mogen nemen met uw huisarts.

Afspraak tijdig afzeggen

Als u de afspraak niet kunt nakomen, wilt u deze dan uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen rechtstreeks via uw behandelend diëtist 06-46701799. Afspraken die u niet op tijd afzegt, kunnen in rekening worden gebracht. De kosten hiervoor zijn € 15 per 15 minuten met een maximum van € 45,00.

Klachten

Uw diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw diëtist is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie vindt u op www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is telefonisch of per mail te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

NIVEL zorgregistraties

Uw diëtist levert zorggegevens aan het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Het Nivel kent een strikt privacy beleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. U kunt bij uw diëtist meer informatie opvragen en daar ook uw eventuele bezwaar laten registreren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: https://www.nivel/zorgregistraties en voor uw privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/nzr/over-nivel/privacybescherming.